CBA SK, a.s.

CBA Acidofilné mlieko plnotučné 180 ml

8 588 003 998 125

Zloženie:

pasterizované mlieko, acidofilná kultúra LA-5, smotanová kultúra.

Množstvo tuku: najmenej 3,6 % hmot.

CBA Acidofilné mlieko plnotučné 180 ml