CBA SK, a.s.

CBA Acidofilné mlieko plnotučné 400 ml

8 588 003 998 132

Zloženie:

Množstvo tuku: najmenej 3,6 % hmot. Zloženie: pasterizované mlieko, acidofilná kultúra LA-5, smotanová kultúra
CBA Acidofilné mlieko plnotučné 400 ml