CBA SK, a.s.

CBA Desiatové vrecká 50 ks 20 x 30 cm

8 594 066 793 737

Zloženie:

200 x 300 mm, HD sáčky farebné, kvalita výrobku zhodná s kvalitou brandového výrobku: farebné sáčky do mrazničky 50ks/blok
CBA Desiatové vrecká 50 ks 20 x 30 cm