CBA SK, a.s.

CBA Kuchynské utierky Soft & White 2x50

8 584 014 808 798

Zloženie:

100% celulóza, 2 vrstvový, 50 útržkov +/- 5%
CBA Kuchynské utierky Soft & White 2x50