CBA SK, a.s.

CBA Mlieko polotučné trvanlivé 1,5% 1 l

8 588 000 185 047

Zloženie:

ošetrené UHT ohrevom, homogenizované. Množstvo tuku najmenej 1,5% hm
CBA Mlieko polotučné trvanlivé 1,5% 1 l