CBA SK, a.s.

CBA Mlieko polotučné trvanlivé 1,5% 1 l

8 588 000 185 047

Zloženie:

Trvanlivé mlieko polotučné. Ošetrené UHT ohrevom, homogenizované. Tuk najmenej 1,5 % hmot.

CBA Mlieko polotučné trvanlivé 1,5% 1 l