CBA SK, a.s.

CBA Papierové vreckovky Soft & White 10 x 10

8 584 014 805 902

Zloženie:

(2 vrstvové, 100% celulóza)

CBA Papierové vreckovky Soft & White 10 x 10