CBA SK, a.s.

CBA parenica neúdená 112 g

8 586 001 304 931

Zloženie:

pasterizované mlieko, jedlá soľ, syridlo, mliekárenská kultúra
CBA parenica neúdená 112 g