CBA SK, a.s.

CBA Premium Špongia na riad 2 ks

8 588 004 612 716

Zloženie:

polyurethan 18/30, vlies (drsné rúno)
CBA Premium Špongia na riad 2 ks