CBA SK, a.s.

CBA smotana kyslá 10 % 180 g

8 588 006 522 365

Zloženie:

pasterizovaná smotana, smotanová kultúra. Obsah tuku najmenej 10 % hmot.
CBA smotana kyslá 10 % 180 g