kontakty
cba on facebook

Viac o produktoch CBA

Poznáte výrobky CBA?

 • Značka CBA nie je diskont

 • Kvalita výrobkov CBA je totožná s kvalitou brandových výrobkov dodávateľov

 • Výrobky CBA sú tou pravou kombináciou kvality a výhodnej ceny

 • Sortiment výrobkov CBA je aktualizovaný na základe moderných trendov a dopytu spotrebiteľov

 • Sortiment maloobchodnej značky CBA tvorí viac ako 580 výrobkov potravinového a nepotravinového charakteru.

Identifikácia výrobkov CBA je jednoduchá a zároveň transparentná

 • Na každom obale alebo etikete je logo CBA, ktoré môže byť v závislosti o celkovej grafiky a použitého materiálu obalu vo viacerých variantoch:

logo klasik
 • Na obale výrobkov, ktoré v rámci príslušného sortimentného druhu patria do skupiny s vyššou kvalitou, je pri logu CBA zlatým písmom uvedené Premium:

 • Súčasťou etikety baleného ovocia a zeleniny je výrazné označenie FRESH GARDEN:

Kvalita výrobkov CBA je našou prioritou...

...preto venujeme zvýšenú pozornosť monitorovaniu jej úrovne:

 • kontrolou obalu, hmotnosti, resp. objemu a senzorickými skúškami,

 • porovnaním kvality s porovnateľným brandovým výrobkom dodávateľa,

 • prieskumom verejnej mienky.