CBA SK, a.s.

CBA Alobal 20 m x 28 cm

8 594 066 790 019

Zloženie:

ALU Fólia, kvalita výrobku zhodná s kvalitou brandového výrobku: Alobal 20 m x 28 cm fólia
CBA Alobal 20 m x 28 cm