CBA SK, a.s.

CBA Alobal 20 m x 28 cm

8 594 066 790 019

Zloženie:

Hliníková fólia 20 m x 28 cm

CBA Alobal 20 m x 28 cm