CBA SK, a.s.

Partneri

CBA VEREX, a.s.
http://www.cbaverex.sk

NITRAZDROJ, a.s.
https://www.nitrazdroj.sk

SINTRA, spol. s r.o. o.z. ZDROJ Poprad
http://www.sintrapoprad.sk

KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o.
https://www.karmen.sk

KOMFOS Prešov, s.r.o.
http://www.komfos.sk

Ko.Ma.Co-sk s.r.o.
http://www.komaco-cba.sk

Pavol Táborský a spol.
http://www.cbataborsky.sk

GVP, spol. s r.o. Humenné
http://www.gvphe.sk