CBA SK, a.s.

GDPR

Ochrana osobných údajov - informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

 

CBA_IDO §19 a 20 IS evidencia obchodných partnerov

CBA_IDO §19 a 20 IS účtovné doklady (fakturácia)

CBA_IDO §19 a 20 IS správa registratúry