CBA SK, a.s.

CBA Papier na pečenie 12 m x 38 cm

8 594 066 797 292

Zloženie:

obojstranne silikónový, kvalita výrobku zhodná s kvalitou brandového výrobku: Papier na pečenie 8 m
CBA Papier na pečenie 12 m x 38 cm