CBA SK, a.s.

CBA Potravinová fólia 30 m x 29 cm CBA

8 594 066 796 967

Zloženie:

PE-LD fólia, 11 mikrónov, kvalita výrobku zhodná s kvalitou brandového výrobku: Potravinová fólia 30 m x 29 cm (vo fólii),
CBA Potravinová fólia 30 m x 29 cm CBA