CBA SK, a.s.

CBA Premium Papierové vreckovky 10 x 10

8 584 014 821 339

Zloženie:

100% celulóza, 4 – vrstvové
CBA Premium Papierové vreckovky 10 x 10