CBA SK, a.s.

CBA Premium Papierové vreckovky 100 ks box

8 584 014 816 595

Zloženie:

100 ks box , 2-vrstvové, 100 % celulóza
CBA Premium Papierové vreckovky  100 ks box