CBA SK, a.s.

CBA Premium Smotanový jogurt biely 145 g

8 586 000 141 032

Zloženie:

smotana, jogurtová kultúra

CBA Premium Smotanový jogurt biely 145 g