CBA SK, a.s.

CBA Premium Smotanový jogurt biely 145 g

8 586 000 141 032

Zloženie:

tuk najmenej 10 % hmot. Zloženie: smotana, jogurtová kultúra. Obsahuje živú mikroflóru

CBA Premium Smotanový jogurt biely 145 g