CBA SK, a.s.

CBA Ryža guľatorznná lúpaná 5 kg

8 588 003 149 404

Zloženie:

ryža siata /oryza sativa L.), lúpaná, 1. trieda kvality
CBA Ryža guľatorznná lúpaná 5 kg