CBA SK, a.s.

CBA Šošovica zelená veľkozrnná 5 kg

8 588 003 651 884

Zloženie:

šošovica jedlá (Lens culinaris)
CBA Šošovica zelená veľkozrnná 5 kg