CBA SK, a.s.

CBA Toaletný papier Soft & White (8 x19 m)

8 584 014 808 965

Zloženie:

100% celulóza, 2 vrstvový, +/- 5%.
CBA Toaletný papier Soft & White (8 x19 m)