CBA SK, a.s.

CBA Tradičné maslo 100 g

8 588 000 185 887

Zloženie:

pasterizovaná smotana. Množstvo mliečeného tuku min. 82 %. Množstvo vody max. 16%
CBA Tradičné maslo 100 g