CBA SK, a.s.

CBA Vrecia na odpad 240 l 5 ks (80-mikrónové)

8 594 066 798 428

Zloženie:

LDPE, 80 mikrónov
CBA Vrecia na odpad 240 l  5 ks (80-mikrónové)