CBA SK, a.s.

CBA Vrecia na odpad 35 l / 30 ks

8 594 066 796 998

Zloženie:

PE-LD fólia čierna, 12 - 13 mikrónov, kvalita výrobku zhodná s kvalitou brandového výrobku: Vrecia na odpad 35 l/50 ks
CBA Vrecia na odpad 35 l / 30 ks