CBA SK, a.s.

CBA Vrecia na odpad 60 l / 20 ks

8 594 066 796 899

Zloženie:

PE-LD fólia čierna, 17 mikrónov, kvalita výrobku zhodná s kvalitou brandového výrobku: Vrecia na odpad 60l / 20ks
CBA Vrecia na odpad 60 l / 20 ks