CBA SK, a.s.

CBA Vrecia na odpad zaťahovacie 120 l / 10 ks

8 594 066 798 145

Zloženie:

Vrecia na odpad zaťahovacie 120 l, 70 x 100 cm, 10 ks

Zelená farba vriec

CBA Vrecia na odpad zaťahovacie 120 l / 10 ks