CBA SK, a.s.

CBA Vrecia na odpad zaťahovacie 120 l / 10 ks

8 594 066 798 145

Zloženie:

PE-LD fólia čierna, 27 mikrónov, kvalita výrobku zhodná s kvalitou brandového výrobku: Vrecia na odpad zaťahovacie 120l / 10 ks
CBA Vrecia na odpad zaťahovacie 120 l / 10 ks