CBA SK, a.s.

CBA Vrecia na odpad zaťahovacie 35 l / 20 ks

8 594 066 797 315

Zloženie:

PE-LD fólia čierna, 17 mikrónov, kvalita výrobku zhodná s kvalitou brandového výrobku: Vrecia na odpad zaťahovacie 30l / 15 ks
CBA Vrecia na odpad zaťahovacie 35 l / 20 ks