CBA SK, a.s.

CBA Vrecia na odpad zaťahovacie 60 l / 10 ks

8 594 066 798 220

Zloženie:

LD-PE fólia čierna, 20 mikrónov, kvalita výrobku zhodná s kvalitou brandového výrobku: Vrecia na odpad zaťahovacie 60l / 10 ks LDPE
CBA Vrecia na odpad zaťahovacie 60 l / 10 ks