CBA SK, a.s.

CBA Vrecia na odpad zaťahovacie 60 l / 20 ks

8 594 066 797 124

Zloženie:

PE-LD fólia čierna, 23 mikrónov, kvalita výrobku zhodná s kvalitou brandového výrobku: Vrecia na odpad zaťahovacie 60l / 10 ks
CBA Vrecia na odpad zaťahovacie 60 l / 20 ks