CBA SK, a.s.

CBA Vrecia na odpad zaťahovacie 60 l / 20 ks

8 594 066 797 124

Zloženie:

Vrecia na odpad zaťahovacie 60 l, 64 x 71 cm, 20 ks

zelená farba vriec

CBA Vrecia na odpad zaťahovacie 60 l / 20 ks