CBA SK, a.s.

Trvanlivé potraviny


CBA Ryža dlhozrnná 1. trieda kvality 1 kg
CBA Ryža dlhozrnná 1. trieda kvality 1 kg
ryža dlhozrnná lúpaná, I. trieda kvality
CBA ryža guľatozrnná 1000g diskont
CBA ryža guľatozrnná 1000g diskont
ryža guľatozrnná, zlomkovitosť 15%
CBA Ryža lúpaná guľatozrnná 1 kg (fólia)
CBA Ryža lúpaná guľatozrnná 1 kg (fólia)
ryža siata /oryza sativa L.), lúpaná
CBA Premium Ryža lúpaná guľatozrnná 1. trieda kvality 1 kg
CBA Premium Ryža lúpaná guľatozrnná 1. trieda kvality 1 kg
Ryža Lúpaná guľatozrnná 1. trieda kvality